Genji maki titles (romanized without macrons [return to index page]

[ Genji index | Japanese titles | Seidensticker titles ]

01 Kiritsubo
02 Hahakigi
03 Utsusemi
04 Yugao
05 Wakamurasaki
06 Suetsumuhana
07 Momiji no ga
08 Hana no en
09 Aoi
10 Sakaki
11 Hanachirusato
12 Suma
13 Akashi
14 Miotsukushi
15 Yomogiu
16 Sekiya
17 Eawase
18 Matsukaze
19 Usugumo
20 Asagao
21 Otome
22 Tamakazura
23 Hatsune
24 Kocho
25 Hotaru
26 Tokonatsu
27 Kagaribi
28 Nowaki
29 Miyuki
30 Fujibakama
31 Makibashira
32 Umegae
33 Fujinouraba
34 Wakana jo
35 Wakana ge
36 Kashiwagi
37 Yokobue
38 Suzumushi
39 Yugiri
40 Minori
41 Maboroshi
42 Niou miya
43 Kobai
44 Takekawa
45 Hashihime
46 Shii ga moto
47 Agemaki
48 Sawarabi
49 Yadorigi
50 Azumaya
51 Ukifune
52 Kagero
53 Tenarai
54 Yume no ukihashi


Michael Watson, Meiji Gakuin University: index | mokuji | e-mail