ABOUT USPRIMEについて

 

 

As of September 1st, 2022

Director
Kohki ABE / Faculty of International Studies

Associate Director
Young-hwan CHONG / The Center for Liberal Arts

Member
Hiroshi AOYAGI / Faculty of International Studies
Ken FUJIKAWA / Faculty of Sociology & Social Work
Mika HASEBE / The Center for Liberal Arts
Kiminori HAYASHI / Faculty of International Studies
Yasushi HIGASHIZAWA / Faculty of LAW
Megumi HIRAYAMA / Faculty of International Studies
Kohei INOSE / The Center for Liberal Arts
Shun ISHIHARA / Faculty of Sociology & Social Work
Motoi MIYAJI / Faculty of LAW
Osamu MIYAZAKI / Faculty of Sociology & Social Work
Shintaro NAMIOKA / Faculty of International Studies
Kumiko NOGUCHI / Faculty of International Studies
Shinji NOZAWA / Faculty of Sociology & Social Work
Reiko OKAWA / Faculty of International Studies
Makiko OMURA / Faculty of Economics
Shunsuke RAI / Faculty of International Studies
Mioko SHINOZAKI / The Center for Liberal Arts
Jeong Min SUH / The Center for Liberal Arts
Zhankun SUN / Faculty of International Studies
Takao TAKAHARA / Faculty of International Studies
Keiko TANAKA / Faculty of International Studies
Hiroshi TOYA / Faculty of International Studies
Alexander M. VESEY / Faculty of International Studies
Yuko WATANABE / The Center for Liberal Arts
Hongbo ZHANG / The Center for Liberal Arts

Research Fellow
Kazuya ASAKAWA
Kevin Paul CLEMENTS
Sayaka FUNADA-CLASSEN
Irene GALTUNG
Subrata GHOSHROY
Fumiko HAKOYAMA
Kazuta HIOKI
Mari ICHIDA
Masako IKEGAMI
Yasushi IKEO
Takayo INOUE
Seishi ISHIBASHI
Ryuji ISHIDA
Takehiko ITO
Youji KAMATA
Atsuhiro KATANO
Makoto KATSUMATA
Kimiaki KAWAI
Eunea KIM
Chigaya KINOSHITA
Takayuki KODERA
Koichi KOMATSU
Michiji KONUMA
Tom Phuong LE
Hélène LE BAIL
Seiya MATSUNO
Yasukatsu MATSUSHIMA
Jon MITCHELL
Mayumi MORI
Reo NAGASHIMA
Tetsuo NAITO
Yoshihiro NAKANO
Hideki NAKATA
Yumeno NITO
Rin ODAWARA
Masataka OKAMOTO
Tetsuro OGIMURA
Mustapha Kamal PASHA
Yuriko SAITO
Hitoshi SAKURAI
Ayako SATO
Makito SHIBATA
Yuko SHIBATA
Yasuhiro SHIGETA
Misato SHIMIZU
Hideki SUNAGAWA
Masato TAINAKA
Hiroko TAKAHASHI
Pinar TEMOCIN
Kayoko TESHIGAWARA
Yuki TOMOZAWA
Naoko TSUYAMA
Shiori UI
Hiromichi UMEBAYASHI
Masako YONEKAWA

Senior Fellow
Michihiro AKIYAMA
Nozomi AKIZUKI
Tatsuya CHIBA
Takeshi FURUICHI
Ruri ITO
Naomi KAMIJO
Makiko KIMURA
Akira KUROSAKI
Naoki MARUYAMA
Eiji MORIMOTO
Mohammad NAGHIZADEH
Masaya NEMOTO
Nobuhiro OKADA
Niina TAKEMOTO
Chiharu TAKENAKA
Kei TAKEUCHI
Toshiro TERADA
Hideaki UEMURA
Hideyuki WAKUI
Keizo YAMAWAKI
Isao YOSHIHARA

Research Associate
Tomoyoshi DOI

Assistant
Midori WATANABE