ABOUT USPRIMEについて

 

As of May 1st, 2020

Director
Takao TAKAHARA / Faculty of International Studies

Associate Director
Yong-hwan CHONG / The Center for Liberal Arts

Member
Kohki ABE / Faculty of International Studies
Ken FUJIKAWA / Faculty of Sociology & Social Workspan
Mika HASEBE / The Center for Liberal Arts
Kiminori HAYASHI / Faculty of International Studies
Yasushi HIGASHIZAWA / Graduate Law School
Megumi HIRAYAMA / Faculty of International Studies
Kohei INOSE / The Center for Liberal Arts
Shun ISHIHARA / Faculty of Sociology & Social Workspan
Motoi MIYAJI / Faculty of LAW
Shintaro NAMIOKA / Faculty of International Studies
Kumiko NOGUCHI / Faculty of International Studies
Makiko OMURA / Faculty of Economics
Shunsuke RAI / Faculty of International Studies
Mioko SHINOZAKI / The Center for Liberal Arts
Jeong Min SUH / The Center for Liberal Arts
Zhankun SUN / Faculty of International Studies
Keiko TANAKA / Faculty of International Studies
Hiroshi TOYA / Faculty of International Studies
Alexander M. VESEY / Faculty of International Studies
Yuko WATANABE / The Center for Liberal Arts
Hongbo ZHANG / The Center for Liberal Arts

Research Fellow
Hiroshi AOYAGI
Kazuya ASAKAWA
CHANG Chia-ning
Kevin Paul CLEMENTS
Sayaka FUNADA-CLASSEN
Irene GALTUNG
Subrata GHOSHROY
Fumiko HAKOYAMA
Kazuta HIOKI
Masako IKEGAMI
Yasushi IKEO
Takayo INOUE
Ryuji ISHIDA
Takehiko ITO
Atsuhiro KATANO
Makoto KATSUMATA
Kimiaki KAWAI
Chigaya KINOSHITA
Eunea KIM
Takayuki KODERA
Koichi KOMATSU
Michiji KONUMA
Tom Phuong LE
Hélène LE BAIL
Seiya MATSUNO
Yasukatsu MATSUSHIMA
Jon MITCHELL
Mayumi MORI
Reo NAGASHIMA
Tetsuo NAITO
Yoshihiro NAKANO
Hideki NAKATA
Rin ODAWARA
Masataka OKAMOTO
Tetsuro OGIMURA
Mustapha Kamal PASHA
Yuriko SAITO
Hitoshi SAKURAI
Ayako SATO
Makito SHIBATA
Yuko SHIBATA
Misato SHIMIZU
Hideki SUNAGAWA
Hiroko TAKAHASHI
Yuki TOMOZAWA
Naoko TSUYAMA
Kayoko TESHIGAWARA
Shiori UI
Hiromichi UMEBAYASHI
Masako YONEKAWA

Senior Fellow
Michihiro AKIYAMA
Nozomi AKIZUKI
Tatsuya CHIBA
Takeshi FURUICHI
Ruri ITO
Naomi KAMIJO
Makiko KIMURA
Akira KUROSAKI
Naoki MARUYAMA
Eiji MORIMOTO
Kinhide MUSHAKOJI
Mohammad NAGHIZADEH
Hiromasa NAKAYAMA
Masaya NEMOTO
Nobuhiro OKADA
Keiko SAKURAI
Chiharu TAKENAKA
Kei TAKEUCHI
Toshiro TERADA
Hideaki UEMURA
Hideyuki WAKUI
Keizo YAMAWAKI
Isao YOSHIHARA

Research Associate
Niina TAKEMOTO

Assistant
Midori WATANABE

Staff
Keiko KABURAGI