translations of classical Japanese works

To consult individual works in the translation database, please use the links below:

trans_af.html original titles from a-f
trans_gi.html original titles from g-i
trans_jk.html original titles from j-k
trans_mn.html original titles from m-n
trans_jk.html original titles from o-r
trans_s.html original titles from s
trans_tz.html original titles from t-z

List of works covered

Akimichi
Aki no yo no nagamonogatari>
Amakusabon heike monogatari
Amakusabon esopo monogatari
Ariake no wakare
Atsumori
(noh)
Atsumori
(kowaka)
azuma asobi uta
Azuma kagami
azuma uta
Baishoron

Ben no naishi nikki
Benkei monogatari
Bokutekishu
Bunka shureishu
Bunkyo hifuron
Bunsho soshi
Bussokuseki no uta
Chikurinsho
Chiteiki
Dainihonkoku hokekyo genki

Eiga ittei
Eiga monogatari
Engi shiki
Fudoki
Fubokusho
Fugashu
Fukan zazengi
Fukutomi soshi
Fushimi in nakatsukasa naishi nikki
Fuyoshu
fuzoku uta
Genji monogatari
Genji monogatari ekotoba
Genko shakusho
Genpei josuiki
Genpei seisuiki
Gikeiki
Gosan bungaku
Gosenshu
Goshuishu
Gukansho
Gyokuyoshu
Hachikazuki
Hamamatsu chunagon monogatari
Hasedera Kannon Genki
Hatsuse
Heichu monogatari
Heiji monogatari
Heiji monogatari emaki
Heike monogatari
Hitachi fudoki
Hitomotogiku
Hobutsushu
Hogen monogatari
Hojoki
Hokyoki
Honcho monzui
Honcho shinsen den
Honen shonin eden
Hosshinju
Hosshin wakashu
Hyakunin isshu
Ima kagami
Ima monogatari
Ionushi
Ise monogatari
Ise monogatari zuino
Izayoi nikki
Izumi shikibu
Izumi shikibu nikki
Izumi shikibu shu
Izumigajo
Izumo fudoki
Jikkinsho
Jinno shotoki
Jizo bosatsu reigenki
Jogu shotoku hoo teisetsu
Jojin ajari no haha no shu
Jojin azari no haha no shu
Jokyuki
Joruri junidan zoshi
Junrei gyoki
Kaden
Kagero nikki
kagura
Kaidoki
Kaifuso
Kairaishiki
Kakyo hyoshiki
Kanginshu
Kanke bunso
Kara monogatari
Kenreimon'in ukyo no daibu shu
Kindai shuka
Kinkafu
Kinyoshu
Kobi no ki
Kogo shui
Kohon setsuwashu
Kojiki
Kojiki kayo
Koke no koromo
Kokinshu
Kokin rokujo
Kokonchomonju
Komachi soshi
Komachi uta-arasoi
Konjaku monogatari
Ko-otoko no soshi
kowakamai
Kujiki
Kukai
Kukai sozu den
kusemai
kyogen
Kyogen rokugi
Kyounshu
Makura no soshi
Man'yoshu
Masukagami
Matsura no miya monogatari
Meigetsuki
Menoto no fumi
Michinaga
Mido kanpakki
Minase sangin hyakuin
Monjo
Monogusa taro
Mumyozoshi
Murasaki shikibu nikki
Murasaki shikibu shu
Mutsuwaki
Nakatsukasa naishi no nikki
Neko no soshi
Nezumi no soshi
Nihon kiryaku
Nihon koki
Nihon montoku tenno jitsuroku
Nihon ryoiki
Nihon sandai jitsuroku
Nihon shoki
Nihongi
Nijuichidaishu
Nitto guho junrei gyoki
Noh plays
Norito
Ochikubo monogatari
Ogura hyakunin isshu
Oigawa gyoko waka no jo
Ojoyoshu
Okagami
Onin-ki
Ono no Komachi
Onzoshi shimawatari
otogizoshi
Rikkoku-shi
roei
Rokurin ichiro no ki
Ryojin hisho
Sagoromo monogatari
saibara
Saigyo monogatari
Sanboe
Sanjurokuninsen
Sanka shu
Sannin hoshi
Sanuki no suke nikki
Sarashina nikki
Saru genji zoshi
Sasayaki take
Sazareishi
Senchakushu
Sendai kuji hongi
Senjusho
Senzaishu
Shasekishu
Shikashu
Shikawakashu
Shiki monogatari
Shikishi naishinno shu
Shinchokusenshu
Shingoshuishu
Shinkokinshu
Shinobine monogatari
Shinsen zuino
Shinsenzaishu
Shinshokukokinshu
Shinshuishu
Shintoshu
Shirakawa kiko
Shobogenzo
Shobogenzo zuimonki
Shogaku hyakushu
Shoji ninen in shodo onhyakushu
Shoku nihon koki
Shoku nihongi
Shokugosenshu
Shokugoshuishu
Shokukokinshu
Shokusenzaishu
Shokushi naishinno shu
Shokushuishu
Shokyuki
Shomonki
Shuishu
Shunki
Shutendoji
Soga monogatari
Sumiyoshi monogatari
Tachibana no Hayanari-den
Taiheiki
Taiki
Takafusa-kyo enshi emaki
Takahashi ujibumi
Takamura monogatari
Takemukigaki
Taketori monogatari
Tamekane kyo wakasho
Tamuramaro-den
Tannisho
Tauezoshi
Tawara-toda monogatari
To daiwajo toseiden
Toji kaden
Tokan kiko
Tonomine shosho monogatari
Torikaebaya monogatari
Tosa nikki
Towazugatari
Tsurezuregusa
Tsutsumi chunagon monogatari
Uji shui monogatari
Uta-awase
Utatane
Utsuho monogatari
Wakan roei shu
Wake no Kiyomaro den
Yakamochishu
Yamato-hime no mikoto seiki
Yamato monogatari
Yokobue
Yoro-ryo
Yoro no tsuru
Yoru no nezame
Yotsugi monogatari
Yowa no nezame
Yume no kayoiji
Yuyama sangin hyakuin
Yunoyama sangin hyakuin
Yuyama sangin hyakuin
Zazen yoshinki
Zazen-ron
Zeami juroku bushu